מראה אחד הרחובות בשכם 1 פינוי ההריסות וגילוי הגופות שנקברו תחתן