ארץ־ישראל בתמונות וטמונות

אוסף תצלומים נדיר של המושבות הראשונות אלישבע בלהורן ואלי שילר התצלומים המובאים בזאת , נמנים עם התמונות הראשונות של מושבות האיכרים הראשונות בגליל . ארץ-ישראל , שימשה כידוע , יעד מועדף לצלמים , שפקדוה החל מאמצע המאה הקודמת ויותר מזאת בשלהי אותה מאה . ברם , עיקר עניינם של צלמים אלו היו המקומות הקדושים , והם לא ייחסו כמעט חשיבות לענייני חולין ולמפעל הציוני . אותן מושבות איכרים דלות מראה , שכמותן ראו ודאי למאות בארצות מוצאם , לא ריתקו את תשומת ליבם של הצלמים ( ועולי הרגל בכלל , ( ובוודאי שלא היו בעלי ערך מסחרי שראוי להביאו חזרה לארצות מוצאם . אנו חסרים , על כן , תמונות מראשית המושבות והמפעל הציוני בארץ , מסוף המאה הקודמת וראשית המאה הנוכחית , וכל שיש בידינו הם צילומי אקראי מועטים . האוסף השיטתי הראשון על המושבות ומעט על המוסדות היהודיים בערים , נעשה בידי הצלם היהודי ישעיהו רפאלוביץ ( 1898 ) ומאוחר יותר בידי הצלם היהודי-אוסטרי קהן , שביקר בארץ . 1912-ב בין שתי התקופות הללו , מצויות בידינו רק תמונות בודדות ובאיכות לא משכנעת . מכאן ניתן להבין את החשיבות יוצאת הדופן של האוסף המובא בזאת , שצולם ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל