בית יגאל אלון בקיבוץ גנוסר

מוקי צור כשהציעו להקים מרכז חינוכי לזכרו של יגאל אלון חיפשנו דרך לפתוח פרספקטיבות בפני המבקר . שהרי בכך עסק יגאל אלון כל ימיו - כבן הארץ השואף להאחז באדמתה , כיהודי בעל שורשים , כלוחם המחפש מוצא , כאדם וכמחנך המחפש חידוש חברתי וצדק . הגליל היה לנו מצע קונקרטי . אזור חי ונושם , בעל נוף והיסטוריה , שחיות בו קהילות-אדס , בעלות שרשים ובעיות . רצינו להציג את הפרספקטיבות שהוא מציב , שבעזרתן ביקשנו לנהל דו-שיח עם המבקר ובין המבקרים . שאלת הנוף והזמן , צורת ארגון הקהילה , בעיות הכפר הערבי וההתיישבות העברית הן שאלות שניתנה להן תשובה ספציפית בגליל ( ממטולה - ועד מגידו , ( אך תשובה זו עדיין פתוחה להחלטה ולתמורה . בית אלון הוא מרכז לאומי , ואין לו תשובות ספציפיות לשאלות גיאוגרפיות , היסטוריות או מוסריות . אמנם יש בו גס מצע של אינפורמציה , על כל ישוב בגליל , על הציוויליזציות שעברו בגליל , ויש בו  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל