תפרוסת בתי המלון בירושלים ‭.(1983)‬ בירושלים 69 בתי מלון ובהם למעלה ‭7,250-מ‬ חדרים, המהווים כרבע מבתי המלון בארץ.