"מלון המכבים" בלטרון בצילום ‭1887-מ‬ »מצא כיוס בחצר מנזר לטרון)