מודעה של מלון קאמיניץ, כפי שנתפרסמה במדריך של לונץ ב־ו‭.169‬