מלון טבריאס, המלון המודרני הראשון בצפון הארץ. (משמש כיוס כאכסנית נוער)