כנסיית הקבר - יעדם של עולי הרגל - בהדפס מראשית המאה הקודמת