חקלאות ימית: גידול דג חדניס במרכז חלאומי לחקלאות ימית - חקר ימים - אילת. בצאתם ממכון חרביח, מובאים חדגיגיס לבית אימון. חם גדלים במיכליס בחוץ אך קיומם מוגן מתנאים סביבתיים קיצוניים. חדניגים מובאים לבריכות הגידול בהגיעם למשקל של ‭1-0.5‬ גרם. משמאל: שיווק דג חדניס לחו"ל זהו ענף חדש לחקלאים בדרום חערבח. ההכנסות מענף זח יגיעו לעשרות מיליוני דולרים בשנות התשעים.