הסעת החולות לאורך חרווף הישראלי. הכיוון הדומיננטי של הסעת החולות ר!וא מדרום לצפון. מכשול לאורך הזרימה (במקרה זח המזח) גורס הצטברות בצד הדרומי של המכשול והרס בצד הצפוני.