חקר ימים ואגמים

קולט צרויה כדור הארץ הוא ביסודו פלנטה אוקיאנית , ותופעות יבשתיות , כגון הריס גבוהים , צמחים ובעלי חיים מקורס באוקיאנוסיס . לימוד הימים המכסים 70 % מכדור הארץ זורה , על כן , אור על תולדותיו ותולדות החיים שהתפתחו בו . נוסף לעניין המדעי הרב , יש בחקר הים גם עניין כלכלי לא מבוטל . בים נמצאו אוצרות מינרליים ( מתכות , נפט ועוד , ( אוצרות ביולוגיים ( דיג טבעי , חקלאות ימית של דגים וצמחים , ( ואוצרות אנרגיה בצורות שונות ; מי הים משמשים גם מקור לחשוב שבמרכיבים - מים מתוקים . מדינות העולם הכירו מזמן בחשיבות הכלכלית העתידית של האוקיאנוסים , ובשנות החמישים התעורר ויכוח ביניהן : האס ניצול אוצרות הים יתרכז במדינות חוף ובמדינות עשירות בעלות אמצעים טכניים הדרושים לכך , או האם למדינות עניות יותר תהיה גישה למשאבים אלה . דיונים בנושא חשוב זה התנהלו 1958-מ ועד . 1983 1983-ב נחתמה אמנת הים , שעל פיה מקבלות מדינות חוף רצועה של מיס טריטוריאליים באורך 12 מילין ואזור כלכלי בלעדי של 200-כ מילים , שבהם יש להן זכויות לניצול אוצרות טבע . באמנת הים ישנם הסדרים שונים לשליטה ומימשק של אזורים הנמצאים מחוץ לשליטה של מד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל