שדח התעופה הגרמני של באר-שבע. הצילום נעשה במהלך הפצצה של מטוסי-ים בריטיים