חבל הבשור

דן גזית מבוא תחומי חבל הבשור הם : בצפון — פרשת המים בין נחל גרר לבין נחל שקמה ; בצפון מערב — רכס כיסופים — בארי , במקביל לגבול רצועת עזה ; בדרום — חולות חלוצה —עגור —שונרא , במזרח — קו גובה 200 מי מעל פני הים , החופף בקירוב את אזור הגבעות עם מחשופי האיאוקן , בעלות קרקעות חצציות מלוחות וכיסוי לס מפותח מלוח . עיקרו של חבל הבשור התחתון הוא מישור אלוביאלי שטוח , בעל כיסוי לס בחלקו הצפוני ולס חולי בחלקו הדרומי , ההולך ומתרומם במתינות ממערב למזרח . גובהו הממוצע כ 00 ו מי מעל פני הים והוא תחום ברכסים נמוכים מכל עבריו : בצפון — רכס פרשת המים בין נחל גרר לנחל שקמה , בצפון מערב — סדרת רכסי כורכר,- במזרח מצויה המדרגה העליונה של נחל הבשור , ובדרום — רכסי חוליות חלוצה הנמשכים ממערב למזרח . בצפון המישור , זורם ממזרח למערב נחל גרר ויובליו וערוץ נחל הבשור חוצה אותו מדרום מזרח לצפון מערב . מקור המים היחיד , הנובע כל ימות השנה , הוא עין בשור ( עין שלאל . ( הנתונים הארכיאולוגיים מעידים , כי כך היה הדבר לפחות ב 5 , 000 השנים האחרונות . מלבדו קיימות נביעות באפיקי הנחלים , בחלקן מלוחות , הפעילות בעיקר בחו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל