כנסיית מרים (תיאוטוקוס) בהר גריזים

יצחק מגן בפסגת הר גריזים , במקום חגבוח ביותר , נמצא מתחם ביזאנטי גדול מוקף חומת ומגדלים . בערבית נקרא המקום אל-קלעח - המצודה . במרכז המתחם כנסיה מתומנת בנויה אבני גזית משובחות , הנקראת על שמח של מרים "יולדת האל" ( תיאוטוקוס . ( האתר נסקר פעמים אחדות על-ידי נוסעים במאה . 19-ח בשנות 30-ה נעשו בכנסיה חפירות ארכיאולוגיות על-ידי החוקר הגרמני שניידר . במסגרת המחקר שאנו עורכים בהר , נסקרה ונבדקה הכנסיח מחדש ונתגלו ממצאים חדשים . תולדות האתר דבר הקמת הכנסיה בהר גריזים תועד במקורות הנוצריים והשומרוניים כאחד . מפתיע , על כן , שהאתר אינו מופיע במפת מידבא , אף שהר גריזים מזוהה בה בבירור . המקור ההיסטורי המלא אודות הארועים שהביאו לבניית הכנסיה ולהקמת הביצורים סביבה מובא בידי פרוקופיוס ( מבנים ח' ( 1 , 7 המעיד , שתחילה ניתן לשומרונים לעלות להר גריזים ולהתפלל באופן חפשי , מבלי שהופרעו על-ידי השלטונות הביזאנטיים . הוא מדגיש , שעצם עלייתם להר לא נבעה מקיומו של מקדש במקום , אלא מהערצתם את הר גריזים . בתאור השיחה בין ישו לאשת השומרונית ( יוחנן ד' - 'כ כ"א , ( מעוות פרוקופיוס פרטים רבים , כנראה כדי למצוא ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל