ההדרים בשרון - מנוף ליישוב ולפיתוח האזור

דן גלעדי מבוא ענף ההדרים מלווה את ההתיישבות היהודית מראשיתה , אך רק משנת 1925 ועד לפרוץ מלחמת העולם השניה הוא מילא תפקיד מכריע , והטביע את חותמו על התפתחות החקלאות בארץ . בראשית המאה הנוכחית היו עדיין בשרון פחות מאלף דונם פרדסים , אך בסוף שנות 30-ה גדלו הפרדסים עשרת מונים והשתרעו מיפו - דרך פתח-תקוה , כפר-סבא , גוש תל-מונד , נתניה , עמק-חפר - ועד חדרה . מאמצע שנות 20-ה תרמו ההדרים , יותר מכל ענף חקלאי אחר , להתפתחות ההתיישבות החדשה בשרון והיוו גורם ראשון במעלה לשגשוגו . הפרדסים היוו מקום תעסוקה חשוב והם עודדו השקעות והקמת ישובים חדשים . תולדות הפרדסנות במאה 19-ה עם ראשית התחיה הלאומית בשלהי המאה , 19-ה היתה כבר יפו ידועה בפרדסיה , והתפוזים מזן שמוטי יוצאו לחו '' ל . גידול ההדרים באזור יפו - על-ידי ערבים ובני מיעוטים - היה אמנם ענף קפיטליסטי מבחינת יעודו , צורות בעלות ודרכי ניהולו , אך פיגר מאד מבחינה טכנולוגית . גם בבעלות יהודים תושבי יפו היו פרדסים קטנים , החל מאמצע המאה . 19-ה משה מונטיפיורי רכש מאחד מיהודי יפו את פרדסו המפורסם בשנת , 1855 בתקווה שיעבדו בו פועלים יהודים . פתיחת תעלת ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל