למעלה: חי עקד, גת יין חצובה בסלע. למטה: פארק אילון, הגת בחניון המצפה, מראה כללי