מתקן לאיחוז מי תחום שהוזרמו לשטחי העיבודים החקלאיים של אמאוס