שתי אמות חמים של אמאוס. מימין: האמת העליונה; משמאל; התחתונה