ארובת גישה אל חדר מקגמר שמעל למקור המים של אמת המים התחתונה