אמת המים העליונה של אמאוס. ברקע מערת קבורה מן התקופה הרומית