שברי גלוסקמאות מעוטרות בדגם ורדה שנמצאו במערת קבורח יהודית ממזרח לאמאוס. חמאה הראשונה לסח''נ