הבפטיסטריום מהתקופה הביזאנטית ששרד מהכנסיה הביזאנטית באמאוס