קבר (סרקופג) משלחי בית שני שנמצא באמאוס. כיום בחצר מנזר לטרון