הקרב הגדול באמאוס (חמתא) בין המכבים ליוונים, בשנת 165 לפסח"נ