למעלר‭:1‬ אמאוס וסביבתה; חכנסיח הצלבנית באמאוס לפני החפירות ‭0)‬‭(1924-ג‬ והכפר הערבי עמווס ברקע. משמאל נראה שיחי עובייד וברקע תרי יחודח.