ביבליוגרפיה

ערך : שמוליק תגר קבצים ולקטים , ספרות כללית חוברת אילת , טבע וארץ ט , חוב' ג . אילת , הכינוס הארצי ה 18 לידיעת הארץ , החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה תשכ"ג . ( 1963 ) סקר חבל אילות , עורך צבי רון , מועצה אזורית חבל אילות ( הוצאה ראשונה . ( ראש מפרץ אילת , המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית ( שני כרכים , . ( 1969 קובץ סיני , המדור לידיעת הארץ והחברה להגנת הטבע , טיולי סיני . אילת , שורשים בים סוף , ברוך מאירי ונפתלי ארבל , מעריב . 1974 , Eilat ( Israel Magazine ) מס' . 1974 , 3 מפרץ אילת וצפונותיו , מנשה הראל , עם עובד . 1970 ישראל ואילת , אליהו אילת , מסדה . 1971 הקמה ותפעול אופטימלי של יחידת תיירות עירונית , שמואל תגר , עירית אילת . 1981 דרכים ואתרים , יוחנן אהרוני , הקיבוץ המאוחד . 1971 שבטי הבדואים בדרום סיני , יוסף בן דוד , האוניברסיטה העברית ירושלים . 1972 מדריך ישראל , אריה יצחקי , משרד הבטחון / כתר . 1980 אילת , 1960 י . לוינטון , צה"ל . 1960  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל