תעלת מים ובריכת אגירה בחוות עברונה, מימין לבריכה, שרידים של סוללת עפר ואבנים המגינה על השטח המעובד משטפונות (צילום; ע. אבנח