חגיגות באום רשרש במלאות 40 שנים לשחרור העיר. מימין - גדי לוין, באמצע - פיליפ עירון, ומשמאל - דוד בלום