מפעל "ציברמך ליצור מכשירי אזעקה לרכב, המעסיק עולים חדשים, רובם אקדמאים