גמר העבודות לפני הורדת המצפה התת־ימי בשנות השבעים (צילום: ש. תגח