ילדים ראשונים באילת (מהם כיום סבים לנכדים‭(,"‬ ליד בי"ס אלמוג