בית הגרניט באילת, ‭,1957‬ נסיין יחיד שלא נמצא לו המשך (בשל החום שקלטה האבן)