אילת, ‭.1957‬ צילום משדרות התמרים לכיוון שכונת יעלים