אזבסטונים של עולים חדשים יוצאי מרוקו ברח' האלמוגים, 1957