אילת, ‭,1949‬ העתונות היומית המגיעה באיחור, משמשת מקור חדשות יחיד לחיילים