חגיגות ה־40 לאילת. מימין - נחום שריג, מפקד חטיבת נגב־פלמח באמצע - אברהם אדן, מניף דגל הריו, ומשמאל - נחום גולן, מפקד חטיבת גולני