שחזור "מבצע עובדה" על־ידי בני אילת במלאות 40 לשחרור העיר