מסדר חגיגי במלאת שנה להנפת דגל ישראל באילת, יא באדר תש"י