ליד משטרת עקבה. מימין לשמאל: ברל כצנלסון, רור בן גוריון, אליהו אילת, אליהו ששון ואחרים בלווי אנשי משטרת עבר הירדן