אזור טאבה בצילום אוויר משנות ה־‭.20‬ גבול א^־ישראל - מצר ים עובר על גב ההר