קטע ממפת חשדי, ראש המשלחת הטורכית לסימון הגבול אח־ישראל - מצרים ‭.(1906)‬ קו הגבול (הקו המרוסק משמאל) עובר בשוליו המזרחיים של ואדי טאבה, ולא על מרומי הגבעות שממזרח לו, כטענת המצרים