שיירת חג' כפי שתיאר הצייר שליווה את החוקר ברטלט בשנת 1845