אי פרעה עם המבצר המוסלמי מן התקופה האיובית או הממלוכית