תכנית המצודה המוסלמית הקדומה של אילה. הקווים המלאים מציינים את הקירות שנחשפו עד שנת 1992 (לפי ד. וויטקומף