מבנה חפור בוואדי טואחין עם ארבע מקבות ומספר סרנים. מבט מדרום