כתובת ערבית נוצרית קדומה, מן המאות השביעית או השמינית בוואדי חוארה שבסיני, מערבית לאילת, הכתובת כוללת נוסחים וציוריים מתורגמים לערבית ולידה צלבים