תחריט של מנורת שבעת הקנים מקניון הכתובות בסיני, מערבית לאילת, משמאל שופר וכן כתובת רומית מקוצרת שפירושה "נצחון לקיסר העולה" ומעליה השם הנבטי "עקרבו"