שטח "צלחות" בצפון בקעת תמנע, מבט מן האוויר. הצלחות הבהירות שונות ושייכות כנראה למכרה נחושת מסוף האלף השני לפסה"נ, המטושטשות יותר שייכות כנראה למכרה מן האלף השלישי לפסה"נ