פיר כריה צר לנחושת חצוב באיזמל מסוף האלף השני לפסה"נ