קטע מיחידת מגורים ותעשיה ב"אתר הפטריה" בבקעת תמנע, מבט מצפון. במרכז האתר שתי חצרות ובהן תאי עבודה מרוצפים וקירות המדופנים לאחסון חומרים הדרושים להתכת הנחושת